Blaj

WIKI REFRESH thumb|right|Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime

Blaj (germ. Blasendorf, magh. Balázsfalva), municipiu în județul Alba, Transilvania, România.

Cunoscut ca "Mica Romă". Are o populație de 20.758 locuitori.

Blajul este situat în vestul Podișului Târnavelor, la confluența Târnavei Mari cu Târnava Mică, într-o renumită zonă viticolă. Sursa de alimentare cu apă a municipiului Blaj este râul Sebeș.

În Blaj își are sediul Mitropolia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș. Catedrala Sfânta Treime a fost edificată între anii 1741 si 1749 în stil baroc, după planurile arhitectului italian Giovanni Martinelli. Aici sunt înmormântați episcopul Inocențiu Micu-Klein și cardinalul Alexandru Todea.

Istoria

Prima atestare documentară referitoare la Blaj dateazã din 1252, an în care contele Herbord a cumpărat domeniul "de la întâlnirea Târnavelor", domeniu denumit în continuare "villa Herbordi". În 1313 fiul lui Herbord, Blasius, a devenit stăpân al moșiei respective. Denumirea Blajului provine de la numele acestui Blasius. De-a lungul timpului Blajul a fost menționat în limba latină ca "villa Blasii", iar mai apoi în traducere maghiară ca "Balázsfalva" (satul lui Blasiu), respectiv în germană sub forma "Blasendorf".La început populația micului sat a fost redusă, fiind alcătuită la 1650, anul primului recesământ, din membrii celor 20 de familii de rândasi ai curtii. Dezvoltarea orașului a survenit odată cu mutarea aici a reședinței Episcopiei Greco-Catolice, fapt care a adus cu sine înființarea unor renumite instituții de învățământ, precum școlile Blajului, Biblioteca Arhidiecezană (cea mai mare bibliotecă românească din Transilvania) etc. La 19 mai 1737 Blajului i-a fost conferit statutul de oraș.Populația va crește apoi, însă lent, mai ales pe socoteala sporului natural, ajungând la 1.000 de locuitori în 1790, pentru ca în 1835 numărul locuitorilor să se ridice la 1.300.Dezvoltarea învătământului și a comerțului, precum și construirea cãii ferate, a determinat o crestere substantialã a populatiei Blajului, care va însuma 2338 locuitori la 1900 si 9.036 locuitori la 1941.

Interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma de către autoritățile comuniste în octombrie 1948 a însemnat o grea lovitură pentru Blaj, deoarece întreaga elită intelectuală concentrată în Blaj a fost arestată și dispersată. Academia Teologică Greco-Catolică a fost închisă, iar Biblioteca Centrală din Blaj a fost distrusă. O mare parte a cărților a fost aruncată în râul Târnava. Capelele institutelor de învățământ din Blaj au fost transformate în săli de sport. Corpul profesoral greco-catolic a fost împrăștiat prin închisorile comuniste. La recensãmântul din 1956 în Blaj au fost consemnate 8.711 persoane, fapt explicabil prin deportări.

Populația

Dupa nationalitate (recensamant 2002):

Romani 17.099<br/>Maghiari 1.675<br/>Rromi 1.911<br/>Germani 60<br/>

Dupa religie (recensamant 2002):

Ortodoxa 14752<br/>Romano-Catolica 734<br/>Greco-Catolica 3411<br/>Reformata 985<br/>Baptista 408<br/>Penticostala 220<br/>

Transporturile

Drumuri naționale:- D.N. 14 B (legătura cu București, Cluj, Oradea).- D.N. 7 (legătură cu Arad, Timișoara).

Drumuri județene: D.J. 142 (legătura cu Tg. Mureș)

Calea feratã face legãtura directã cu orașele: București, Cluj, Sibiu, Tg. Mureș, Sovata (stațiune balneoclimatericã), Budapesta și Viena.Aeroporturi în apropiere: Cluj, Sibiu, Tg. Mureș.

Orașe în RomâniaOrașe în Județul AlbaȘcoala Ardeleană

Forrás: Wikipedia Blaj

Foto din regiune

Ofertă