Borșa

thumb|250px|Borșa

Borșa este un oraș din județul Maramureș, Transilvania, România. Are o populație de 27.032 locuitori.

Așezare

Borșa se află la 47° 38′ latitudine nordică și 42° 19′ longitudine estică.Căi de acces Arterele rutiere – DN 18 (Baia Mare – Sighetu Marmatiei – Vișeu de Sus –Moisei – Borșa – Prislop – Șesuri) si DN 17 C (face legatura cu Bistrița, Năsăud si Dej) – asigură accesul în zona. DN 18 face legatura peste pasul Prislop cu DN 17 – Suceava – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei – Bistrița.<br>Altitudinea localității fiind la Valea Hotarului 617 m, in centrul orașului 673 m., iar în complexul turistic, la Gura Fântânii 823 m.<br>Intr-o descriere a localității din anul 1941 se amintește că această comună răsfirată și risipită are o lungime de 59 km și o lățime de 35 km. <br>Localitatea Borșa se Întinde azi pe o suprafață de 47482 ha, având o populație de 29000 locuitori.Întinderea localității de-a lungul șoselei care o străbate de la Valea Hotarului , pe lângă pasajul de cale ferată, până la Gura Tiboului (râul Tibou), măsoară 52 km, fiind una dintre cele mai lungi așezări din țară.

Relieful regiunii

Relieful zonei Borșa este muntos, foarte accidentat, cu pante repezi și diferențe mari de nivel. Înălțimile care se întâlnesc în zonă țin de trei formațiuni muntoase: Munții Rodnei, Munții Maramureșului și Munții Țibău. Acești munți înconjoară o depresiune și sunt așezați ca adevărate ziduri naturale de cetate, aici se poate aminti o ramură industrială importantă a regiuniii mineritul din zona Baia Borșa.<br>Munții Rodnei se intind pe o distanță de 40 km de la est la vest și au două vârfuri principale: Puzdrele (2188m) si Pietrosu (2303m fiind cel mai inalt din Carpații Rasăriteni). <br>Cel mai inalt vârf din Munții Maramureșului, este vârful Toroiaga (1929,9 m) la poalele căruia este situat cartierul Baia-Borsa (aparținând orașului). <br>La sud, hotarul orașului Borșa este mărginit de culmile Munților Rodnei, cu vf. Pietrosul, vf.Negoiescul Mare si vf. Repezii. Vf. Pietrosul (2303 m) desparte Borșa de județul Bistrița Năsăud.In partea de răsărit se află Carpații Răsăriteni, prin râul Tibou, Borșa are hotar cu Bucovina, mai precis cu județul Suceava. <br>In partea nordică, dincolo de vf. Toroiaga, Borșa are hotar cu Ucraina, iar spre N-V hotar cu Vișeul de Sus despărțiț de acesta prin Valea Vaser - Valea Răului , iar de comuna Moisei o desparte Izvorul lui Dragoș.

Căi de acces

În interiorul zonei, există o serie de obiective interesante, care prin folosirea drumurilor forestiere existente sunt accesibile turiștilor.<br>Regiunea Borșei este accesibilă si printr-o o cale ferată linia : Salva – Vișeul de Sus – Sighetu Marmației cu legatură la Borșa. Din păcate de câtiva ani, C.F.R.-ul a sistat transportul de călători pe ruta Vișeu - Borșa, aceasta fiind preluată de transportul I.R.T.A. cu autobuze sau maxi-taxi.

Calea ferată cu ecartament îngust care asigură accesul pentru exploatările forestiere în zona Vaser – Novat, a devenit și o cale de acces pentru turiști, garniturile de tren fiind prevăzute cu vagoane pentru călători (vagoane platformă sau vagoane închise).

Rezervații naturale din regiunea Borșa:

  • Printre acțiunile de protejare a mediului inconjurător in zona Borșa, remarcăm delimitarea și stabilirea unui regim de protecție pentru această regiune datorită unicității, autenticiății și specificul valorilor naturale aflate aici.
  • În Zona Borșa au fost delimitate șase perimetre care se bucură de statutul de rezervații naturale.

Rezervația Pietrosu Rodnei

Rezervația Pietrosu Rodnei se află in imediata vecinătate a orașului Borsa; este cea mai mare rezervație naturală complexă (geomorfologică, floristică și faunistică) din nordul țării. Din 1979 ea a fost inclusă in rețeaua mondială de rezervații ale biosferei.

In perimetrul de protecție a fost inclus golul de munte cu vegetație alpină și subalpină, precum și bradul de pădure din regiune. Culmea principală – între vârful Pietrosu Mare (2303 m) și vârful Piatra Albă (2061 m) – adăpostește pe versantul nordic trei căldări glaciare, care prin peisajul lor sălbatic, sunt unice în Carpații Orientali. Versantul sudic al vârfului Pietrosu Mare adapostește Căldarea Buhăiescu – Rebra, in care sunt cantonate Tăurile Buhăiescului. In rezervație se găsește o vegetație diversă, de la cea de deal până la cea alpină, incluzând un număr de specii rare, endemisme rodneene. De asemenea, aici pot fi intâlnite numeroase specii de mamifere si păsări pericliate de dispariție.

Rezervația Cornu Nedeii – Ciungii Bălășinii

Rezervația Cornu Nedeii – Ciungii Bălăsinii a fost inființată pentru ocrotirea cocoșului de mesteacăn și a mediului său favorit – jnepenișul.

Din cele zece puncte populate cu cocoși de mesteacăn cunoscute in România, patru se află în Munții Rodnei și patru în Munții Maramureșului. Aceasta rezervație pare a constitui biotopul optim pentru cocoșul de munte, aici găsindu-se cea mai mare populație din țară.

Rezervatia Salhoi – Zambroslaviile

Rezervația Salhoi – Zambroslăviile din Munții Maramureșului are statutul de rezervație, geologică și botanică, mixtă. Ea a fost creată pentru ocrotirea plantei Cochlearia pyrenaica, relict glaciar și specie foarte rară pentru țara noastră, legată de existența condițiilor de mlastină eutrofă. De un interes științific deosebit se bucură și stâncăriile calcaroase din acest perimetru.

Rezervația Izvorul Albastru al Izei

Are scopul de a proteja izbucul de la obârșia Izei, păstrându-i climatul, vegetația și peisajul.

Peștera de la Izvorul Izei

Are statutul de rezervație speologică.

Rezervația Piatra Rea

Este situată la nord de creasta principală a Munților Rodnei protejează – intr-un perimetru de cca. 70 ha – formațiuni geologice spectaculoase, o floră rară și un peisaj alpin deosebit.

De asemenea, sunt puse sub protecția legii o serie de specii de plante și animale declarate monumente ale naturii.

Aici se pot aminti: Cochlearia pyrenaica, Leontopodium alpinum, Lychnis nivalis, Silene nivalis, Hieracleum carpaticum, Primula longiflora, Soldanella carpatica, Rhododendrom kotschyi, Pinus mugo, Pinus cembra și Taxus baccata.

Din fauna ocrotită fac parte: Rupicapra rupicapra, Marmota marmota, Lynx lynx, Tetrao urogallus, Lyrurus tetrix, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina.

Pentru ocrotirea lostriței (Hucho hucho) – specie endemică bazinului dunărean, relict al apelor glaciare – sunt puse sub protecție cursurile de apă în care ea este cantonată (râul Vaser pe o lungime de 18 km, de la cantonul silvic Cozia până la confluența cu Vișeul).

Studiile privind zonele naturale protejate care fundamentează Planul de Amenajare a Teritoriului Național au selectat intregul masiv al Munților Rodnei in cazul zonelor cu valoare deosebită, propunând pentru aceasta statutul de parc național.

Patrimoniu natural

Lista de valori din patrimoniul natural de interes național din zona Borșa cuprinde rezervații ale biosferei și parcuri naționale cu valoare exceptională:
  • Parcul National Rodna Rezervații și monumente ale naturii
  • Rezervația Cornu Nedeii - Ciungii Balasinii
  • Izvorul Albastru al Izei <br>Zone cu complexitate mare și resurse naturale (păduri, ape minerale, resurse balneoclimatice, agro-pedologice și minerale)
Zona Borșa, cu toate componentele sale – Borșa, Moisei, Vișeu de Sus, Săcel – are toate argumentele pentru inscrierea in lista de monumente ale naturii.

Orașe în județul Maramureș

Forrás: Wikipedia Borșa

Foto din regiune

Județul Harghita - Ivó
Upload foto!