Cisnădie

WIKI REFRESH right|200px|thumb|Cisnădie, vedere generalăCisnădie (,) este un oraș din județul Sibiu, Transilvania, România, situat la 10 km nord de Sibiu.

Orașul Cisnădie este atestat documentar din anul 1204.

Politică

La alegerile locale din anul 2004 a fost ales primar Johann Krech din partea Forumului Democrat al Germanilor din România.

Populația

Populatia orasului Cisnadie este de 15615 locuitori, reprezentând 2,58 % din populatia judetului Sibiu, cu o densitate medie 112,1 locuitori / km², situându-se asfel în categoria oraselor mici ale tarii cu o populatie sub 25.000 locuitori. Dupa anul 1989, datorita scaderii sporului natural precum si a plecarilor definitive din localitate impuse de factori de natura economica în special, s-a înregistrat o scadere substantiala a numarului de locuitori. Astfel anul 1990 este anul de vârf al plecarilor când se înregistreaza un numar de 2007 persoane ce parasesc definitiv localitatea, predominând populatia de origine germana (sasii) care emigreaza în Germania.

Suprafata

Suprafata orasului este de 13856,7 ha, intravilan Cisnadie 272 ha Cisnadioara 41,7 ha si extravilan 13543 ha. Este asezat într-o pitoreasca la poalele dealului Magura (1305 m), într-o zona înconjurata de paduri si livezi, la contactul morfologic si structural al podisului Transilvaniei cu muntii Cindrel, în imediata apropiere a orasului Sibiu, orasul Cisnadie a beneficiat din plin de avantajele sale geografice. Pe latura sudica a depresiunii Sibiului, la contactul cu muntele se desfasoara un relief colinar, dezvoltat pe roci neconsolidate, impus în peisaj printr-un ansamblu de culmi (gruiuri) prelungi, din care, în apropierea contactului cu muntele se ridica proeminente de peste 550 m: Dealul Cucului (589 m), Dealul Cisnadiei (557 m) etc. Gruiurile piemontane se prelungesc, terminându-se în partea joasa a depresiunii cu o serie de vechi cornuri piemontane, terase si lunci, favorabile asezarilor omenesti.

Clima

Temperatura medie anuala in Cisnadie este de 8°C, media lunii iulie fiind de 19,4°C, iar cea a lunii ianuarie de - 4,2°C, fiind specifica unui climat temperat-continental. Cantitatea medie anuala de precipitatii este între 600-700 mm. Primele ninsori apar la jumatatea lunii octombrie, iar ultimele la începutul lunii aprilie. Durata medie a intervalului posibil de ninsoare este de 115 - 120 de zile. Deoarece în zona Cisnadiei viscolele se fac foarte rar simtite, zapada nu este spulberata si se depune în strat uniform si persistent. În circulatia atmosferica se observa dominatia maselor de aer dinspre SE, dinspre culoarul Oltului si NV, situatie impusa de relief.

Reteaua hidrografica

Reteaua hidrografica este reprezentata de râul Cibin si afluentii lui, orasul Cisnadie fiind strabatut de pârâul Cisnadie (Valea Argintului) cu afluentul sau pârâul Ursului.

Imagini

<gallery>Imagine:Cisnadie Vedere din Turnul Bisericii Fortificate.jpg|Vedere din turnul bisericii fortificate</gallery>

Flora

Depresiunea Sibiului se întinde în zona de vegetație a pădurilor de foioase amestec cu rășinoase, cu predominantă gorunul care este întâlnit pe cea mai mare parte a dealurilor piemontane, ce se intrepătrunde cu alte specii: fag, carpen, mesteacăn, arțar etc. Odată cu defrișarea ștejarilor și gorunetelor, pe versanți înclinați și pe dealul teraselor s-au instalat pajiști secundare higro și mezofile. În luncile râurilor cresc zăvoaie de sălcii.

Legături externe

  • http://www.cisnadie.ro/ro/date_generale.htm
Orașe în județul SibiuBiserici fortificate din TransilvaniaOrașe în România
Forrás: Wikipedia Cisnădie

Foto din regiune

Bözödújfalu
Upload foto!

Ofertă