G緋e演i

G緋e演i (螽, colocvial G嫮falva, 螽 trad. "Satul lui Gal", 螽) este o comun situat 螽 Podi滾l Transilvaniei, mai precis de o parte 槐 de alta a r漉lui T漷nava Mic, av滱d altitudini cuprinse 螽tre 347-504 m, cu o varietate de forme de relief, ceea ce 蟊 confer un pitoresc deosebit. Dealurile mai importante sunt: P綦cii, Corni la nord 槐 Dealul Viilor la sud de T漷nava Mic.Comuna este str綧綟ut de r漉l T漷nava Mic 槐 de mai multe p漷aie cu debite mici, cel mai important fiind p漷漉l Bedea.Comuna G緋e演i este m綖ginit de urm綟oarele comune: Cucerdea 槐 Suplac la nord, Mica la est, B緁aciu la sud, municipiul T漷n綮eni la vest.

Date administrative

Av滱d o suprafa administrativ de 5.790 ha, comuna G緋e演i aparine de judeul Mure, situ滱du-se 螽 sud-vestul acestuia.Sate aparin綟oare comunei: G緋e演i (atestat documentar 螽 anul 1302), P綦ci榣ara (atestat documentar 螽 anul 1361), Seuca (atestat documentar 螽 anul 1383) 槐 Sub P緂ure (atestat documentar 螽 anul 1466).

Istorie

Satul G緋e演i se afl la 5 km distan de municipiul T漷n綮eni, fiind a榷zat 螽 valea p漷漉lui Bedea, pe ambele maluri ale r漉lui T漷nava Mic.Existena unor inscripii 槐 ale unor r緆蒪ie de drum atest faptul c iniial primii locuitori se stabiliser la vest de a榷z緆滱tul actual. 姷s prima invazie a t綟arilor din 1241 i-a obligat pe ace演ia s se refugieze 槐 s se stabileasc 螽 zona 螽 care se afl 螽 prezent localitatea, un loc extrem de propice pentru agricultur 槐 cre演erea animalelor.姷 trecut G緋e演iul aparinea de comitatul T漷nava-Mic, care era 螸p綖it 螽 patru circumscripii teritoriale: circumscripia Erzs嶵et (Elisabetopol, azi Dumbr綮eni), circumscripia Hosszasz (Husus綦, azi Valea Lung), circumscripia Radn鏒 (azi Iernut), 槐 circumscripia Dics鰆zentm嫫ton (Dicios滱martin), de care aparinea 槐 G緋e演i.Prima atestare documentar a localit裻ii dateaz din 1302, c滱d apare 螽 izvoare sub denumirea de posessia Galfalva. 姷 documente s綼e演i a榷z緆滱tul este amintit sub denumirea Gallendorf, iar mai t漷ziu 螽 anul 1314 apare sub denumirea de Villa terra G嫮falva, denumit astfel dup comitele G嫮 G嫮falvi.De-a lungul istoriei, domeniul G嫮falva a fost 螽 proprietatea mai multor persoane, oameni importani ale acelor vremuri, de exemplu 螽 anul 1379 domeniul ajunge 螽 posesia lui Bolyai Tam嫳 al c綖ui descendeni sunt cei doi savani-matematicieni Farkas Bolyai respectiv J嫕os Bolyai.Situat 螽 centrul Transilvaniei, valea T漷navei-Mici a fost martora multor evenimente de importan naional, dar din datele care ne stau la dispoziie putem afirma c de numele localit裻ii se leag doar trei evenimente majore de importan cultural, istoric 槐 religioas. Dou evenimente se leag de revoluia maghiar de la 1848. 姷 data de 17 ianuarie 1849 armata maghiar condus de generalul polonez Iosif Bem a reu槐t la G緋e演i prima victorie 螸potriva armatelor habsburgice, tot 螽 decursul anului 1849 poetul romantic maghiar S嫕dor Pet髆i a trecut prin G緋e演i 螽 drumul s綦 spre Secuime.

姷 1638 localitatea G緋e演i a fost locul unei premiere religioase, 螽 acel an constituindu-se la G緋e演i, pentru prima dat 螽 toat Transilvania, primul presbiteriu protestant.Din conscripiile papale reiese faptul c prima biseric a comunit裻ii exista deja 螽 1332, numar滱d 400-500 de enoria槐. Anul 1517 螽seamn trecerea g緋e演enilor la protestantismul reformat. Comunitatea a avut preoi renumii, dup cum urmeaz: Makai Istv嫕 (1630), T饘isi M嫢 (1636), Cs嫛嫳i M嫢 (1640), Fej廨v嫫i Mih嫮y (1644), Cs嫛嫳i M嫢 (1650), Szentiv嫕yi J嫕os ( 1659), Eperjesi Zsigmond (1711) care a fost desemnat 槐 episcop reformat al Transilvaniei, Kkllov嫫i J嫕os (1720), Bibarcfalvi J嫕os (1777), episcop K鏮ya Ferenc (1783), Szendrei D嫛id (1798), episcop Fogarasi S嫥uel seniorul, autor al lucr綖ii "De la T漷gu-Mure p滱a la G飆tinga", episcop Fogarasi S嫥uel cel t滱ar (1830), K顤飉i Ferenc (1865), episcop Kov塶s Elek (1872), T鏒h L嫳zl (1900), episcop Fej廨 P嫮 (1925), Nagy G憴a (1927), Bitay P嫮 (1933), Benko Zolt嫕 (1945-1966), M嫢h Istv嫕 (1970-1993). 姷cep滱d cu anul 1994 preotul reformat din G緋e演i este Keszegh Andr嫳.

Populaia

Numarul total de locuitori este de 3836 iar structura etnic este urmatoarea: maghiari - 2.565, rom滱i - 974, rromi - 293, sa槐 - 4.Distribuia pe culte religioase: reformai - 2.200, ortodoc槐 - 993, romano-catolici - 275, unitarieni - 115, greco-catolici - 8, alte culte - 245.

Viaa economic

Principala ocupaie a locuitorilor este agricultura. Din suprafaa total de 5.790 ha, 3.554 ha reprezint suprafa arabil, 375 ha p緂uri, 719 ha p蒪uni, 478 ha f滱ee, iar 129 ha vii.Zona G緋e演i - Seuca este o important zon viticol, vinurile obinute aici sunt larg cunoscute 槐 apreciate. Casa Vinului din Seuca este un punct de real atracie at漮 pentru degust綟ori profesioni演i c漮 槐 pentru amatori care vor s cunoasc virtuile viticole ale T漷navelor.

Orase 螽fr裻ite

Comuna G緋e演i 槐 satele aparin綟oare comunei, au stabilit leg綟uri de 螽fr裻ire cu localit裻i din Ungaria 螽 perioada 1996-2001. Astfel, la nivel de comun exist o leg綟ur de 螽fr裻ire cu sectorul Csepel - Budapesta din anul 1996, iar la nivel de sate, G緋e演i este 螽fr裻it cu localitatea Nagyhegyes (din anul 2000), iar Seuca cu localitatea Magyarcsan墂 (din anul 2001).

Legende

Legenda "Podului Dracului" spune c la marginea vestic a satului G緋e演i exista o p緂ure 螽 care negustorii sa槐 au fost surprin槐 槐 jefuii de ni演e haiduci. Cu prada luat haiducii au disp綖ut 螽tre copaci "ca ni演e draci". De aceea locul se nume演e p滱 azi "Podul Dracului".

Linkuri externe

Localit裻i 螽 judeul Mure
Forr嫳: Wikipedia G緋e演i,_Mure

Foto din regiune

Ofert