Ghelar

Ghelari (alternativ Ghelar) este o localitate în județul Hunedoara, Transilvania, România și cea mai mai mare comună din Ținutul Pădurenilor, Transilvania, România. Are o populație de 2.335 locuitori.

Geografie și climă

  • Relief: deluros-muntos
  • Ape: râul Runc
  • Resursele naturale: zăcăminte minereuri de fier, lemn, potențial în creșterea animalelor.
  • Gradul seismic: 6 Mercalli

Istorie

Localitatea este atestată documentar din timpuri străvechi (anii 213-215 î.H.), ca loc de unde se extrăgea minereu de fier. Academicianul Constantin Daicoviciu apreciază că străvechea inscripție „natus ibi . ubi ferrum nascitur” (născut acolo unde se naște fierul), cuprinsă în Corpus Inscripțiorum Latinorum, se referă la Ghelar.

Numele localității a fost schimbat în periaoda regimului comunist în Ghelari, până la acea data în anul 1981 localitatea numindu-se Ghelar, după revolutie autoritatile nu au mai facut această modificare mai mult în prezent existând deja și expliacație la această denumire (cum că numele vine de la dealuri-delari-Ghelari ) această ipoteza este gresită deoarece până în 1979 localitatea se numea înca Ghelar apărând mai târziu în 1981 GhelariDetalii despre aceasta în pagina Consiliului Judetean Hunedoara,

Economie

În localitate principala activitate economică era până în anul 2002 mineritul, dupa dispobibilizările făcute în mai multe etape exploatarea deschisă de peste 2000 de ani este in prezent închisa intrând într-un program de conservare.

Educație

Cultură

Personalități

Atracții turistice

  • Munții Poiana Ruscă
  • Furnalul de la Govajdia
  • Biserica ortodoxă

Sport

Atletism: În prezent în localitate activează o grupă de atletism care a fost înființată dupa revoluție, in prezent are rezultate bune și foarte bune la competițiile nationale. Grupa de atletism de la Ghelar are in prezent 20 atleți. În anul 2004 o atletă de la clubul din localitate (Strugaru Garofița) în urma rezultatelor obținute la compețiile națioinale a fost calificată la Jocurile Internationale ale Copiilor (International Cildren Games) care au avut loc in Clevelend USA, dar a pierdut participarea deoarece nu a fost acceptată la viză deșii a intervenit pentru aceptarea vizei de către reprezentanții noștri chiar si consului roman din Clevelend.

Fotbal: Ehipa de fotbal de la Ghelar exista și în prezent deșii în perioada de după revoluție imedioat după închiderea exploatării miniere din Ghelar au existat mai multe momente de întrerupere a tradiției fotbabului din Ghelar. Spunem despre tradiția forbalului în Ghelar deoarece in ani "70 au avut aici loc și meciuri de Cupa Romaniei deoarece echipa avea rezultate foarte bune.

Legături externe

Bibliografie

Institutul de Memorie Culturala

Localități în județul Hunedoara

Forrás: Wikipedia Ghelari,_Hunedoara

Foto din regiune