Hărman

Hărman (în, în trad. "Muntele mierii", în, în) este o comună în județul Brașov, Transilvania, România. Localitatea Hărman se află în Țara Bârsei, la cca. 10 km spre est de municipiul Brașov. Este cunoscută în special pentru biserica fortificată impresionantă aflată pe lista monumentelor UNESCO.

Istoric

Data exactă a fondării așezării Hărman nu este cunoscută. Întemeierea și popularea localității cu coloniști germani, atribuită inițiativei ordinului cavalerilor teutoni, poate fi fixată cu aproximație între anii 1213-1225. Cea mai timpurie evocare documentară a așezării datează din 21 martie 1240, atunci când regele Béla al IV-lea al Ungariei (1235-1279) a donat biserica din Hărman (Mons Mellis), "cu toate veniturile [1] drepturile" ce țin de ea, capitului mănăstirii Cîteaux, din Burgundia, pentru folosul obștesc al capitului întregului ordin cistercian.

Invazia mongolă din primăvara anului 1241, a afectat în mod deosebit Transilvania și, în special, Țara Bârsei. Este probabil că trupele mongole au atacat și pustiit atât așezarea cât și biserica din Hărman, menționată documentar cu un an înainte. Această eventualitate cât și absența unor urme de distrugere sau calcinare, care ar putea fi atribuite mijlocului secolului al XIII-lea, lasă deschisă datarea exactă a debutului actualei biserici evanghelice din localitate. Actuala biserică din Hărman, o bazilică compusă din trei nave, fiecare dintre acestea constituită din căte trei travee, dotată cu o absidă semicirculară la bază și poligonală în zona superioară, a fost edificată în două faze de construcție. În prima fază de execuție, care ar putea fi datată în prima jumătate a secolului al XIII-lea, a fost ridicată partea estică a bisericii. În etapa a doua de construcție, care se află în relație cu șantierul mănăstirii cisterciene Cârța și trebuie datată după mijlocul secolului al XIII-lea, a fost ridicat turnul masiv și înalt de pe fațada vestică și portalul cu arhivoltă în arc frânt.

Începând cu sfârșitul secolului al XIII-lea în jurul bisericii a fost ridicată o puternică cetate de refugiu. Zidul de incintă al cetății are o forma ovală - asemănătoare cu cea de la biserica evanghelică din Prejmer -, fiind înalt de 12 metri și întărit cu șapte puternice turnuri de apărare, unele dotate cu orificii pentru turnarea de smoală topită asupra asediatorilor. În anul 1552, voievodul Moldovei a asediat cetatea Hărman fără succes.

În 1421, când turcii invadează Țara Bârsei, cetatea este asediată și incendiată, turcii distrug sau provoacă mari distrugeri bisericilor fortificate din Sânpetru, Halchiu, Bod, Ghimbav și Vulcan. O nouă invazie turcească în Țara Bârsei are loc în anul 1432. Pe lângă numeroasele invazii (ale turcilor, tătarilor, muntenilor, moldovenilor și secuilor) comunitatea din Hărman a suferit și de pe urma epidemiilor și catastrofelor naturale:

  • 1553, 1572, 1603, 1660, 1718-1719 epidemii de ciumă;
  • 1509, 1533, 1622, 1658 anii ploioși în care au fost numeroase inundații;
  • 1552 Ștefan Tomșa, domnitorul Moldovei, asediază cetatea și biserica, fără să o cucerească;
  • 1593 și 1600 Hărman suferă două incendii;
  • în 1602 Radu Vodă și în 1603 general imperial G. Basta ocupă Hărmanul, ocazie cu care cetatea suferă noi distrugeri.
  • 1612 Gabriel Bathory asediază fără succes biserica fortificată.

Legături externe

Localități în județul BrașovBiserici fortificate din Transilvania
Forrás: Wikipedia Hărman,_Brașov

Foto din regiune

Ofertă