Luna de Sus

Luna de Sus, mai demult Lona Săsească, colocvial Lona, (în, în) este o localitate în județul Cluj, Transilvania, România. Aparține de comuna Florești.

Prezentarea satului

A fost atestat documentar în anul 1298, sub numele Lonna. Între anii 1330-1652 apare cu numele Lona, iar apoi, până în 1896, ca Szászlóna (Lona Săsească). Între 1896-1919 numele oficial a fost Magyarlona (Lona Ungurească). Din 1919 până în 1925 s-a numit Lona Săsească, iar din 1925 până azi Luna de Sus.

Localitatea este așezată de-o parte și de alta a DJ 107M (care face legătura între DN1 și DN75, ajungând la Aiud), la o distanță de 12 km vest de municipiul Cluj-Napoca, pe Valea Lonii (numită și Valea Feneșului), care izvorăște de pe teritoriul satului Plopi din comuna Valea Ierii și se varsă în Someșu Mic, după ieșirea din sat. Suprafața satului este traversată de DN1,la nord de intravilan. Someșul Mic își are cursul mai spre nord.

Suprafața satului este de 1586 ha, dintre care 1155 ha proprietate privată, 555 ha teren arabil, 443 ha pășuni, 261 ha fânațe, 9 ha livezi și 197 ha păduri (potrivit Recensământului general agricol din anul 2002).

Din punct de vedere administrativ, Luna de Sus aparține comunei Florești, din anul 1950, până la care era comună de sine stătătoare, având arondat și satul Stolna și pentru un timp și Vlaha.

Pe teritoriul satului s-au descoperit unelte ce datează din paleoliticul superior: un răzuitor din silex și 2 topoare. După marea invazie tătară din 1241 localitatea a fost colonizată cu sași de către episcopul romano-catolic al Alba-Iuliei, stăpânul domeniului din care satul făcea parte.

În secolul al XVIII-lea Luna de Sus era un centru de olărit, între anii 1701-1767 fiind pomeniți 15 meșteri.

La 22 mai 1660 pe teritoriul satului are loc lupta dintre principele Gheorghe Rakoczi II și oastea turcească.

Satul beneficiază de o școală cu clasele I-VIII și de o grădiniță cu program normal (ambele cu secție română și maghiară), cămin cultural, dispensar cu cabinet medical de familie și cabinet stomatologic, farmacie, agenție poștală. De asemenea, teritoriul este dotat cu curent electric, apă potabilă, gaz metan, rețea de telefonie, televiziune prin cablu și au început lucrările de canalizare.

În Luna de Sus își are sediul RA Registrul Auto Român, Reprezentanța Cluj și Asociația Bioagricultorilor "Bioterra România". De asemenea, aici se desfășoară târgul de mașini, al doilea ca mărime din țară. Există și o Centrală Hidroelectrică și o stație de transformare a energiei electrice.

Populația

Populația satului, conform ultimului recensământ, era de 2.054 locuitori, dintre care 1.254 maghiari, 761 români, 38 rromi și un locuitor de altă naționalitate.

Din punct de vedere confesional 736 erau ortodocși, 1.104 reformați, 54 romano-catolici, 132 baptiști, 14 penticostali, 3 greco-catolici.

De asemenea erau înregistrate 710 gospodării.

Agricultura

Agricultura se desfășoară pe loturi individuale și mica industrie prin societățile comerciale care își desfășoară activitatea pe platformele fostelor CAP și AVICOLA.

Bisericile

Biserica reformată din Luna de Sus datează din 1298, este monument istoric și de arhitectură. A fost construită în stil gotic; se mai păstrează contraforturile și ancadramentele de la uși și ferestre pe latura sudică. La început a aparținut Bisericii Romano-Catolice, după 1550 o scurtă perioadă cultului unitarian, iar apoi celui reformat. În această perioadă au fost pictate frescele, au fost înlăturate statuile, iar sacristia care exista pe latura de nord a fost demolată.În anul 1752, în timpul pastorului Baconi Incze Samuel, a fost executat tavanul casetat în stilul Renașterii, de către meșterul sas Laurențiu Umling din Cluj, originar din Saschiz și cei doi fii ai săi.Turnul bisericii a fost construit în stil baroc în anul 1828, luând locul unuia din lemn, care era lângă biserică. Pastorul actual este Bela Szatmari.

Biserica ortodoxă cu hramul "Sf.Arhangheli Mihail și Gavril" a fost construită din cărămidă în anul 1927, în timpul păstoririi preotului Ioan Radu și a fost sfințită în 28 octombrie 1928 de către episcopul Nicolae Ivan. Planul a fost executat de arhitectul Kuncz Ernest, iar iconostasul este pictat de Emil Cornea. În 1975 întreaga biserică a fost pictată de către Titorenco Roman Simion din București. În 9 noiembrie 1980 a fost resfințită de arhiepiscopul Teofil Herineanu.

Vechea biserică ortodoxă din Luna de Sus, construită din lemn în 1784, pictată de meșterul Nistor Zugravul din Feleac și sfințită de Episcopul Vasile Moga în 1842 și care avea același hram a fost strămutată în 1939 la Predeal. A fost distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial. Preotul paroh este Vasile Bonda.

Comunitatea baptistă, majoritar maghiară, își are începutul în anul 1895, aceasta este filie a parohiei Căpușu Mic. Casa de adunare, construită în 1930 a fost demolată, în locul acesteia se ridică acum o nouă casă de rugăciuni, pe același loc.

Bibliografie

  • Dacian But-Căpușan - Luna de Sus, monografie istorică, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2003.
Localități în județul Cluj
Forrás: Wikipedia Luna_de_Sus,_Cluj

Foto din regiune