Mărișel

Mărișel este o comună în județul Cluj, situată in Munții Gilău, componenți ai Munților Apuseni, la circa 50 km de municipiul Cluj-Napoca. Este așezată pe un platou înalt la o altitudine de 1150-1250 m. Văzut de pe Dealul Fântânele relieful are suprafețe ușor ondulate și culmi rotunjite, dar mai ales în partea de nord și de sud sunt și văi adânci, cu versanți abrupți, cu ape repezi și baraje în miniatură.

Energia de relief în Valea Someșului Cald atinge 650m, iar în valea Răcătăului 550m.

Mărișelul se învecinează la sud cu comuna Măguri-Răcătău (granița fiind Defileul Răcătăului cunoscut și sub numele de Împărăția lui Zamolxe), la nord cu comuna Râșca, la est cu comuna Gilău, iar la vest cu comuna Beliș. Este o așezare rurală unde gospodăriile sunt răsfirate în lungul văilor și drumurilor și pe culmile domoale, ca în zonele de deal.

Formele cele mai înalte de relief, numite de localnici dealuri, sunt : Dealul Fântânele de 1341m, Dealul Copcei de 1289m și Dealul Arsuri de 1238m.

Geografie

Lacuri de acumulare

Lângă Grinduri, locul în care apele Someșului Cald au sculptat în trupul muntos o albie plină de ocolișuri și cascade, a fost construit un prag de arocamente care se numește Barajul Fântânele, la granița dintre Mărișel, Râșca și Beliș, în fața căruia s-a format lacul de acumulare cu același nume care se întinde în partea stângă și pe teren mărișelean. Apa acumulată aici este dirijată spre Centrala Hidroelectrică Mărișel, iar de aici revine la suprafața în apropiere de vărsarea Văii Leșului. În aval, pe o distanță de 8km se acumulează într-un nou lac numit Tarnița, jumătate din acesta aflându-se de asemenea pe pământ mărișelean.

La sud, pe Valea Răcătăului, la granița cu comuna Măguri-Răcătău, s-a amenajat lacul de acumulare Răcătău de unde apa este dirijată în lacul de la Fântânele.

Astfel, așezarea montană Mărișel are părți de sat sub trei lacuri de acumulare, fapt care i-a schimbat geografia și clima, ocupațiile unor localnici, dar a apărut și interesul pentru turism al multora din afară. În ultimii ani, Mărișelul a devenit un nume de referință și cu rezonanță în economia națională, în istoria României și turismul românesc.

Clima

Prima zăpadă se așează în a doua jumătate a lunii noiembrie și dăinuie de multe ori până în aprilie, acesta fiind un atu pentru practicarea jocurilor și sporturilor de iarnă.

Relieful înalt determină o climă specific montană, cu o temperatură medie anuală de +4 grade C. Luna ianuarie este cea mai friguroasă cu o medie de -5 grade C, iar luna iulie cea mai călduroasă cu media cuprinsă între 10-16 grade C.

thumb

Vegetație

Relieful și clima muntoase permit etajarea distinctă a vegetației în această parte de Apuseni. În etajele joase se întâlnesc păduri de foioase, cu predominanță făgete (Fagus silvatica), dar și gorun (Quercus sesilliflora) și stejar (Quercus robur), apoi amestec de făgete și rășinoase, iar peste 1000 de metri altitudine domină molidul (Picea). Sus, pe platou, întâlnim jnepeni (Pinus mugo), ienuperi (Juniperus communis) și tufe de afini (Vaccinium myrtillus), merișori și întinse pajiști subalpine primare și secundare alcătuite din rogoz alpin (Carex), părușcă, toporișcă, rugină (Juncus effusus) și ienupăr pitic. Componenta floristică este caracterizată de gențiana-cupa, strugurii ursului, sângele voinicului, sânzienele, brândușa de toamnă, ghiocelul.

În zona Fântânele s-au dezvoltat crângurile, deși solurile sunt brun acide sărace și cu o fertilitate naturală scăzută.

În zonele joase, pe văile Răcătăului și Someșului Cald, mai ales la Roșești se întâlnesc și plopul (Populus), arinul negru (Alunus glutinosa), murul (Rubus caesius), brusturul (Arctium lappa), urzica (Urtica dioica).

Demografie

Pe suprafața Mărișelului trăiesc 1.786 persoane în 630 gospodării risipite pe văi și culmi, cu o densitate de 20,8 locuitori pe km<sup>2</sup>.

În zona Fântânele, în locuri izolate, se întâlnesc gospodării sezoniere, grupate în nămașe. La începutul lunii iulie, în fiecare an, țăranii urcă la aceste colibe, case foarte simple, de obicei cu pământ pe jos, cu ferestre minuscule și cu acoperiș de paie sau țigle de lemn.

Aici, în mijlocul pădurilor de molid, ei „muntăresc” până la începutul lui septembrie cu toate animalele, neavând în sat culturi agricole cu excepția unor mici parcele cu cartofi.

Centrul politic

Zona centrală a comunei este Mărișel-Stănești, unde se găsesc Primăria, Biserica, Școala Pelaghia Roșu, Muzeul Satului, dispensarul uman, dispensarul veterinar, postul de poliție, magazine și alte unități de alimentație și turism.

Căi de acces

Accesul spre Mărișel este posibil atât dinspre comuna Gilău situată la 20 de km de Cluj-Napoca, pe drumul spre Oradea, cât și dinspre Huedin, prin Beliș. (cca 38 km).

Zonele din Copcea, o componentă a localității Mărișel, situate de-a lungul drumului județean sunt propice dezvoltării unităților de turism, având acces direct la șosea, precum și utilități necesare confortului turiștilor și fiind situate în centrul comunei, aproape de centrele de interes turistic din vecinătatea satului: Cheile Someșului Cald și ale Răcătăului, lacul Beliș și Tarnița, viitoarea pârtie de schi dinspre Beliș.

thumb|right

Turism

Potențialul turistic al zonei a crescut în ultimii ani datorita faptului că Mărișelul a fost declarat localitate rurală ecologică (produse alimentare, pășuni și păduri ecologice) precum și datorită existenței unor arii protejate. De interes turistic deosebit sunt zonele:

  • Rezervația Măguri-Răcătău
  • Amenajările hidrografice de pe Someșul Cald și de pe Someșul Rece
  • Defileul Someșului Rece
  • Rezervația Padis
  • Rezervația Scărișoara
Împrejurimile Mărișelului alături de Munții Apuseni, prin diversitatea lor oferă împătimiților de natură diverse posibilități de drumeții și petrecere a timpului liber. De asemenea, oferă pasionaților de folclor și tradiții posibilitatea de a descoperi o lume perfect păstrată care adăpostește culoarea portului popular, a meșteșugurilor tradiționale și a obiceiurilor românești.

Legături externe

  • http://www.marisel.ro
  • http://www.primariamarisel.ro
Localități în județul Cluj
Forrás: Wikipedia Mărișel,_Cluj