Mica

Mica este o localitate în județul Cluj, Transilvania, România, alcătuită din șapte sate. Este așezată în partea de nord-vest a Dealurilor Jimborului, în zona de confluență a Someșului Mic cu Someșul Mare.

Obiective turistice

  • Biserica din satul Mănăstirea datând din secolul al XIII-lea, construită în stil romanic, cu turn-clopotniță din lemn din secolul al XVIII-lea pe pronaos
  • Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae” (1520), de factură gotică, cu elemente de fortificație
  • Castelul „Kornis” (1593), construit în stilul Renașterii transilvănene, cu ancadramente de piatră și un turn de poartă ridicat în 1720
  • În satul Nireș se află o biserică din secolul al XIII-lea
Localități în județul Cluj
Forrás: Wikipedia Mica,_Cluj