Petreştii de Jos

Petreştii de Jos (magh. Magyarpeterd, denumire veche rom. Petridul de Jos) este o localitate în judeţul Cluj, Transilvania, România, alcătuită din şapte sate. Este situată în Depresiunea Petreşti, la poalele Culmii Hăşdate din Munţii Trascău, pe râul Hăşdate. La 1 iulie 1998 avea 2043 locuitori dintre care 1036 de sex masculin şi 1007 de sex femeiesc.

150px|left|thumb|Harta de amplasament a localităţii Petreştii de Jos, judeţul Cluj

Obiective turistice

  • Biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1842-1846) din satul Livada

Legături externe

Pagina primăriilor din judeţul Cluj

<div class="Boxmerge">

</div>

Localităţi în judeţul Cluj

Forrás: Wikipedia Petreştii_de_Jos,_Cluj

Foto din regiune