Târgu Mureș

WIKI REFRESH Târgu Mureș (în,,) este municipiu reședință de județ și cel mai mare oraș al județului Mureș, Transilvania, România.

 

Așezare geografică

Târgu Mureș este așezat pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureș, iar ca delimitare geografică se poate spune că orașul se întinde între râul Mureș și dealul Cornești.Târgu Mureșul se învecinează cu comunele Sângeorgiu de Mureș, Cristești, Livezeni, Sântana de Mureș și Sâncraiu de Mureș.

Distanțele față de câteva orașe din România:

 • București 448 km pe linia ferată | pe șosea 346 km
 • Brașov 282 km |pe linia ferată | pe șosea 171 km
 • Cluj Napoca 127 km pe linia ferată | pe șosea 105 km
 • Sibiu 189 km pe linia ferată | pe șosea 124 km
 • Suceava 368 km pe linia ferată | pe șosea 281 km

Data statistice

Administrație

thumb|left|Cartiere din Târgu Mureș

 • 225 km rețea apă potabilă 197 km gaze naturale 236 km rețea canalizare publică
 • fondul de locuințe: 57070
 • fondul funciar: 4 930 ha din care 2 690 ha intravilan, 2 240 ha extravilan
 • 203,1 km rețea de transporturi pentru auto și 175 km străzi
 • spații verzi 223,4 ha
 • 12 creșe 2 unități de ocrotire 1 pt adulți una pentru copii și o cantină socială la Căminul de bătrâni
 • Cartierele din Târgu Mureș: 1848, Aleea Carpați, Budai, Zona Centrală, Cornișa, Gara de Sud, Libertății, Livezeni, Mureșeni, Substejăriș, Tudor Vladimirescu.

thumb|250px|right|Distribuția populație pe naționalități în 2002

Populație

 • 1930 Populația orașului este de 38 517 locuitori.
 • 1975 Orașul înregistrează 114 326 locuitori.
 • 1992 Din cei 164 445 locuitori, 79 495 sunt de sex masculin, iar 84 950 de sex feminin.
După naționalitate locuitorii se împart în 75 851 români, 84 492 maghiari, 558 germani, 3 259 țigani, 156 evrei, 128 alte naționalități.
După religie au fost înregistrați 69 700 ortodocși, 24 923 romano-catolici, 4 931 greco-catolici, 54 443 reformați, 4 546 unitarieni, 480 evangheliști, 355 baptiști, 900 penticostali, 1 053 adventiști, 2 132 alte religii, 992 atei.
 • În 2002 populatia stabilă a municipiul numără 149 577 locuitori.
Structurata pe etnii este următoarea: români 75 317, maghiari 69 825, țigani 3 759, germani 275, altă etnie 367.
În funcție de religie populatiei este structurată astfel: ortodocși 69 726 (46,62%), reformați 44 849 (29,98%), romano-catolici 20 156(13,48%), greco-catolici 4 051 (2,71%), unitarieni 3 891 (2,60%), alte religii (evanghelică de confesiune augustană, evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană, adventistă de ziua a șaptea, baptistă, penticostală, crestină după Evanghelie) 6 904 (4,6%).

Clima

Clima este continentală moderată, iar temperaturile sunt cuprinse între -31°C și +37°C.

 

Istoric

thumb|250px|Centrul vechi al orașului în 1821 - în centrul pieței este celebra fântână cântătoare

Săpăturile efectuate de arheologul Ștefan Kovacs au confirmat faptul că teritoriul de azi al orașului Târgu Mureș a fost locuit încă din preistorie. Au fost descoperite o serie de locuințe preistorice, resturi de oase, vase de lut, obiecte de cremene și de bronz, mici statuiete de pământ datate ca fiind din 2000 î. de Ch. Siturile arheologice au scos la iveală urme umane din epoca pietrei lustruite, a celei de bronz și a fierului; s-au descoperit și vestigii aparținând culturii Criș cea mai veche cultură neolitică din România.

Descoperirile arheologice de la Cristești, Cetatea de la Morești<!--C daicoviciu Istoria românilor, vol I p. 235, 244, 713 vol II p. 67-->, Cipău, Sântana de Mureș atestă continuitatea populației băștinațe și după retragerea Aureliană. Cetatea de la Morești de lângă Târgu Mureș confirmă existența unor forme de organizare administrativă în momentul invaziei triburilor migratoare.

În 1332 - 1370 Târgu Mureș figurează într-un registru de dijmă ale Papilor ca Novum Forum Siculorum (Târgul nou al secuilor), iar mai apoi în diplomele regelui Ludovic I. Totodată orașul poate fi găsit în istoriografie sub denumirea ungurescă Szekelyvasarhely sau Vasarhely .

În 1616 Tamas Borsos primarul orașului primește de la Gabor Bethlen, principele Ardealului, dreptul de municipiu pentru oraș și totodată se fixează și numele unguresc de Marosvasarhely.

În 1709 izbucnește o epidemie de holeră care pustiește orașul Târgu Mureș și împrejurimile din județul Mureș.

În 1786 se înființează prima tipografie din Târgu Mureș. În această perioadă mișcarea culturală și literară iluministă care a condus la apariția Școlii Ardelene, avându-i ca reprezentanți pe Gheorghe Șincai, Petru Maior, au avut contribuții la dovedirea continuității populației daco-romane în Dacia, au militat pentru dezvoltarea învățământului, pentru drepturi egale cu ale maghiarilor secuilor și sașilor și pentru desființarea iobăgiei. Tot în această perioadă se remarcă Bolyai Farkas profesor la colegiul reformat și fiul său creator al geometriei neeuclidiene. Astăzi numele este purtat de o stradă și un liceu din oraș.

Anul 1848 găsește orașul Târgu Mureș cuprins de idei revoluționare. Avram Iancu și Alexandru Papiu Ilarian formulează ideile Adunării de la Blaj. Alexandru Papiu Ilarian, un exponent al tineretului român din acea perioadă, scrie o petiție în care afirmă: „să fie înscăunată dreptatea și egalitatea, să fie asigurată existența națională și folosirea dulcii dulcii limbi materne pentru toate națiunile ce locuiesc în Ardeal și Ungaria, să se desființeze robotele fără nici o despăgubire ....”. În Târgu Mureș, în casa lui Avram Iancu, (strada astăzi îi poartă numele) au prins contur ideile care se regăsesc în programul Adunării de la Blaj.thumb|right|200px|Târgu Mureș în anii '60În 1866 Mihai Eminescu poposește în Târgu Mureș. Poetul se odihnește la Calul Bălan din strada Călărași 13, ulterior a fost amplasată o placă comemorativă care să amintescă de trecerea poetului prin oraș.

Orașul a fost cunoscut până în perioada interbelică sub denumirea de Murăș-Oșorhei. Atât Avram Iancu, cât și ceilalți fruntași români care au studiat sau au activat în orașul de pe Mureș foloseau cu consecvență numele de Oșorhei, derivat din cuvântul maghiar "vásárhely" (a se pronunța "vașarhei"), ceea ce înseamnă "târg".

Denumirea de Târgu Mureș a fost adaptată în timpul administrația interbelice.

 

Învățământ

În municipiu Târgu Mureș funcționează 102 de unități de învățământ care pot fi împărțite astfel: 41 pentru învățâmântul preșcolare, 20 pentru învățământul primar și gimnazial, 6 licee, 10 grupuri școlare, 10 școli complementare sau de ucenici, 10 postliceale sau de specialitate, și 4 instituții de învățământ superior.

 

Licee și colegii

thumb|right|Colegiul „Alexandru Papiu Ilarian”

 • Colegiul „Alexandru Papiu Ilarian”

Colegiul poartă numele învățatului și patriotului Al. Papiu-Ilarian, iar în fața liceului este amplasat un bust al acestuia sculptat de Schmidt Faur. Clădirea care astăzi adăpostește cel mai mare colegiu din Județul Mureș este construită în 1913, a găzdit inițial un liceu de fete, iar în timpul primului război mondial a fost utilizat ca spital militar, din 1919 este transformat în liceu românesc de băieți. În 1999 primește calificativul necesar pentru a primi denumirea de Colegiu Național.thumb|right|Colegiul Unirea

 • Colegiul „Unirea”

Numele colegiului este legat de actul istoric de la 1918. Liceul a fost înființat în 1907, dar ca liceu românesc și în actuala clădire funcționează din 13 octombrie 1919. Din anul 2000 liceul obține titulatura de Unitate școlară reprezentativă și primește denumirea de Colegiu.

 

 • Liceul Bolyai Farkas

Înființat în 1557 sub denumirea de „Școala Particulară” reformată, iar în 1718 reorganizat (se studiază teologie și filozofie) și redenumit în „Colegiul Reformat” este una din cele mai vechi școli din Ardeal. Printre cei care au studiat aici pot fi enumerați: Ioan Pop de la Făgăraș, matematicienii Farkas Bolyai și Janos Bolyai, Gheorghe Șincai și Petru Maior. De asemenea trebuie menționată Biblioteca liceului înființată în secolul XVI prin donațiile lui Alstedius, Piscator, Comenius. La începutul secolului biblioteca număra peste 38.000 de volume printre care Catechismul românesc tipărit în latină în anul 1648 precum și un manual de logică scris de Janos Apaczai Csere. Din 1957 liceul a preluat numele profesorului Farkas Bolyai.

 

 • Liceul Pedagogic
 • Liceul Economic
 • Liceul de Arta.

Universități

thumb|left|200px|1945 Liceul Militar, astăzi Universitatea de Medicină și Farmacie

 • Universitatea de Medicină și Farmacie. Clădirea Universității a fost construită între anii 1907 - 1909, și a funcționat ca liceu militar pâna în anul 1945. În cadrul universității există 3 facultăți: Medicină generală, Stomatologie și Farmacie.
 • Universitatea „Petru Maior" functioneaza în clădirea fostului liceu reformat de fete, în care a funcționat și Institutul Pedagogic și Institutul Tehnic de Subingineri.
 • Academia de Arta Teatrală, este transferată din Cluj Napoca în anul 1954. Academia are trei facultăți cu predare în limba română și maghiară: actorie, teatrologie și regie.
 • Universitatea Ecologica „Dimitrie Cantemir" este inaugurată în 1991 și are ulmătoarele facultăți: drept, psihologie, finanțe, bănci - contabilitate, marketing – management.

<!--În sfârsit, Universitatea Tehnica „Gábor Dénes", care este prima institutie de învatamänt superior din România ce promoveaza învatamantul la distanta. În momentul de fata îsi desfäsoara activitatea în clädirea Liceului Bolyai Farkas.-->

 

Locuri în Târgu Mureș

thumb|right|180px|Prefectura și Palatul Culturiithumb|180px|Cetatea medievală din Târgu Mureș

 

 • Palatul Culturii
 • Prefectura din Târgu Mureș
 • Biblioteca Teleki-Bolyai
 • Teatrul Național
 • Muzeul de Etnografie și Arta Populară
 • Muzeul de Științele Naturii
 • Muzeul de Artă
 • Muzeul de Istorie
 • Casa Teleki
 • Casa Bányai
 • Casa Köpeczi
 • Casa cu Arcade
 • Catedrala ortodoxă Înălțarea Domnului
 • Cetatea medievală
 • Biserica Buna Vestire
 • Curtea de Apel
 • Palatul Apollo
 • Biserica Bob
 • Grădina Zoologică
 • Platoul Cornești

Orașe înfrățite

 • 20px Chișinău
 • 20px Bournemouth
 • 20px East Renfrewshire
 • 20px Ilmenau
 • 20px Szeged
 • 20px Kecskemét
 • 20px Budapest
 • 20px Zalaegerszeg
 • 20px Baja
 • 20px Guzelcamli

Presă

Presă scrisă

 • 24 ore mureșene
 • Cuvântul liber
 • Nepujsag
 • Piața Mureșeană
 • Revista Flash
 • Vatra
 • Vocea Mureșului și Harghitei
 • Ziarul de Mureș
 • Zi de zi

Radio

 • Radio Europa FM - 90.7 MHz
 • Rádió GaGa - 88.0 MHz
 • Kiss FM - 90, 2 MHz
 • Mix FM - 88.4 MHz
 • PRO FM - 101.6 MHz
 • Radio Tg.-Mures (Marosvásárhelyi Rádió). Mures - 102.9 MHz

TV

 • ProTV Târgu Mureș
 • Antena 1 Târgu Mureș
 • TV Mureș - Maros TV

Sport

Orașul este reprezentat în mai multe sporturi printre care fotbal, handbal, baschet, volei și wushu. În Târgu Mureș există trei echipe de fotbal toate trei fiind în Liga a III-a: ASA Târgu Mureș, Gaz Metan Târgu Mureș and Trans Sil Târgu Mureș. Cea mai populară echipă este ASA Târgu Mureș este singura din cele trei care a jucat în Liga I și în cupele UEFA.

 

Căi de acces

thumb|300px|Harta județului Mureș

Cale rutieră

 • E60 - Oradea- Cluj-Napoca - Tîrgu Mureș - Sighișoara - Brașov - București - Constanța.
 • DN15 - Tîrgu Mureș - Reghin - Toplița - Borsec - Piatra Neamț - Buhuși - Bacău.

Cale ferată

 • Magistrala 405: Războieni - Târgu Mureș - Deda
 • legatură din Războieni cu Magistrala 300: Oradea, Huedin, Cluj-Napoca, Teiuș, Mediaș, Sighișoara, Brașov, Ploiești, București
 • legătură din Deda Magistrala 400: Satu Mare, Baia Mare, Dej, Toplița, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Brașov, Ploiești, București

Cale aeriană

 • București (Otopeni) - Sibiu (escală)- Târgu Mureș
 • Târgu Mureș - Sibiu (escală) - București (Otopeni)
 • Tîrgu Mureș - Cluj-Napoca
 • Cluj-Napoca - Târgu Mureș

Sănătate

 • 2 spitale - 1 municipal cu 11 unități specializate (boli contagioase, chirurgie, TBC, neurologie, dermatologie, urologie, ginecologie, oftalmologie, maxilofacială, pediatrie, distrofici)

- 1 județean cu 7 secții- 20 farmacii- 36 dispensare , 9 policlinici, centru de recoltare și conservare a sângelui- salvare + SMURD

 

Vezi și

 • Cronologia istorică a Târgu Mureșului

Legături externe

thumb|800px|center|Vedere panoramică

Orașe în RomâniaOrașe în județul MureșTârgu MureșTransilvania

Forrás: Wikipedia Târgu_Mureș

Foto din regiune